• Care Center
 • Cont si Card
 • Economisfera
 • Despre Economisfera
 • Spaces
 • Depozite
 • Founders
 • Despre Salt
 • Raportari FATCA si CRS
 • Prevenirea Spalarii Banilor
 • Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar
 • Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
 • Relații Investitori
 • Privacy Hub

 • The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

   

   

   

   

  CRS (Common Reporting Standard)


  ·        În cazul unei persoane fizice care este Titular de cont și persoană raportabilă: namely, adresa, jurisdicția de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) și data și locul nașterii;

  ·        În cazul unei entități (persoană juridică) care este Titular de cont și persoană raportabilă: denumirea, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF);

  ·        În cazul unei entități care este Titular de cont și care este identificată ca având una sau mai multe Persoane care o controlează și care fac obiectul raportării:

  o   numele, adresă, jurisdictions de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale Entității;

  o   numele, adresă, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor și data și locul nașterii fiecărei Persoane raportabilă;

  ·        Numărul de cont;

  ·        Soldul sau valoarea contului valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant sau, în cazul în care contul a fost închis în cursul anului sau al perioadei în cauză, valoarea ultimei tranzacții imediat înainte de închiderea contului.

  ·        în cazul oricărui cont de depozit, cuantumul brut total al dobânzilor plătite sau creditate în cont în cursul anului calendaristic relevant sau al altei perioade de raportare adecvate;

  ·        Cuantumul brut total plătit sau creditat titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic în legătură cu care Idea Bank SA este debitoare sau datoare s-o plătească, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite titularului de cont în cursul anului calendaristic.