• Care Center
 • Cont si Card
 • Economisfera
 • Despre Economisfera
 • Spaces
 • Depozite
 • Founders
 • Despre Salt
 • Raportari FATCA si CRS
 • Prevenirea Spalarii Banilor
 • Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar
 • Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
 • Relații Investitori
 • Privacy Hub
 • Conducerea

  Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție

  În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație (CA) este un for decizional care stabilește structura organizatorică, direcțiile de dezvoltare, planul de afaceri, care supraveghează activitatea Băncii și îndeplinește funcția de supraveghererespectiv desfășoară ansamblul atribuțiilor de monitorizare și control al îndeplinirii strategiei și obiectivelor Băncii, în limitele toleranței la risc aprobate.

  Banca este condusă în sistem unitar, conducerea și administrarea Băncii fiind încredințată unui Consiliu de Administrație (CA), în calitate de organ de conducere în funcția de supraveghere, iar conducerea executivă a activității Băncii este delegata Comitetului de Direcție (CD) . Consiliul de Administrație (CA) își desfășoară activitatea conform cadrului legal aplicabil, dar și în concordanță cu prevederile Actului Constitutiv, iar Comitetul de Direcție (CD) asigură activitatea de conducere.

  Componența Consiliului de Administrație:

  Componența Consiliului de Direcție