• Care Center
 • Cont si Card
 • Economisfera
 • Despre Economisfera
 • Spaces
 • Depozite
 • Founders
 • Despre Salt
 • Raportari FATCA si CRS
 • Prevenirea Spalarii Banilor
 • Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar
 • Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
 • Relații Investitori
 • Privacy Hub
 • NOTA DE INFORMARE GENERALA

  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    NOTA DE INFORMARE GENERALA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
   
   
   

  Considerente generale

  SALT Bank S.A („SALT BANK”), institutie de credit persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bdul. Dimitrie Pompei nr. 5-7, et. 6, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2416/12.03.1998, avand Codul Unic de Intregistrare RO10318789, inscrisa in Registrul bancar sub numarul P.J.R.40-043,  prelucreaza datele cu caracter personal in calitate de Operator in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE precum si cu prevederile legislatiei nationale in vigoare.


  Persoanele vizate

  Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de SALT BANK, denumite si Persoane vizate, sunt:

  In cazul in care clientul este cel care furnizeaza catre SALT BANK informatii despre alte persoane, acesta are obligatia de a informa respectivele persoane vizate cu privire la continutul prezentulei informari referitore la prelucrarea datelor cu caracter personal.


  Categorii de date cu caracter personal prelucrate de SALT BANK

  SALT BANK prelucreaza date cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct bancii, date care sunt generate pe baza acestora, precum si date colectate din alte surse (mai multe detalii privind sursele externe se regasesc in sectiunea Surse externe de date)

  Date de identificare: nume, prenume, Codul Numeric Personal (CNP), sexul,  data si locul nasteri, serie/numar act de identitate, cetatenia, adresa de domiciliu, semnatura electronica, semnatura olografa

  Date de contact: numar de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta

  Date fiscale (ex. rezidenta fiscala, numar de identificare fiscala)

  Date financiare (ex.: date despre venituri, istoric tranzactional)

  Date privind expunerea publica: functie publica detinuta sau expunerea politica (in cazul persoanelor expuse public- PEP

  Date privind produsele si seviciile SALT BANK solicitate/utilizate de catre persoane vizata (ex. Numar de cont, IBAN, numar card, detalii privind produse/servicii, sursa/destinatia fondurilor utilizate in cadrul aplicatiei mobile, detalii privind tranzactiile efectuate cu cardul/online, date cuprinse in instructiunile de plata, date privind comunicarile in relatia cu SALT BANK referitoare la serviciile/produsele bancii)

  Date necesare in procesul de creditare:  date financiare, istoricul de creditare al solicitantului de credit, date cu privire la fraude, situatia economica si financiara, venituri, date despre garanti, fidejusori, informatii cu privire la bonitate solicitantului de credit, date obtinute din surse publice sau de la terti autorizati (ANAF, Biroul de Credit, Centrala Riscului de Credit)

  Imaginea persoanei vizate din actul de identitate sau obtinuta in cadrul inregistrarilor video realizate in aplicatia SALT BANK

  Vocea persoanei vizate colectata in cadrul convorbirilor si inregistrarilor convorbirilor telefonice sau audio/video

  Date biometrice prelucrate in cadrul proceselor de identificare la distanta prin mijloace video, care implica recunoasterea faciala. SALT BANK prelucreaza si date biometrice (amprenta, recunoastere faciala) necesare deblocarii dispozitivului pe care este instalata aplicatia SALT BANK, dar nu are acces la aceste date ci utilizeaza doar rezultatul confirmarii/infirmarii transmis de catre sistemul dispozitivului

  Date reprezentand identificatori online: adresa IP a dispozitivului mobil, informatii referitoare la dispozitivul mobil, caracteristici tehnice ale dispozitivului mobil, date asociate sau generate in contextul utilizatii aplicatiilor SALT BANK si MyBank, sistemul de operare utilizat, metoda de autentificare utilizata, activitatea in cadrul aplicatiilor SALT BANK si MyBank inclusiv din perspectiva interactiunilor in ecranele afisate in cadrul acesteia.

  Informatii privind activitati frauduloase sau potential frauduloase

  Informatii referitoare la locatia dispozitivului de pe care este accesata aplicatia SALT BANK (adresa IP, adresa terminale ATM, adresa terminale POS)

  Informatii referitoare la locatia terminalelor la care sunt utilizate cardurile SALT BANK (adresa terminale ATM, adresa terminale POS)


  Surse externe de date:

  SALT BANK poate prelucra, in anumite situatii, date personale colectate din surse externe de date, cum ar fi:  Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

  Scopurile pentru care SALT BANK prelucreaza datele personale ale persoanelor vizate, in mod direct sau prin intermediarii autorizati de aceasta, sunt urmatoarele:


  Realizarea de profiluri si prelucrarea automatizata a datelor

  SALT BANK a implementat sisteme care realizeaza procese decizionale automatizate care pot avea la baza realizarea de profiluri.


  Temeiurile legale aplicabile prelucrarilor de date

  SALT BANK prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:


  Transferuri de date cu caracter personal si destinatarii acestora

  SALT BANK poate sa transfere/comunice in vederea prelucrarii, in tara si in strainatate, date cu caracter personal in conditiile reglementate de legislatia in vigoare, catre urmatoarele categorii de destinatari:

  Transferuri de date in afara Spatiului Economic European (SEE)

  In situatia in care partenerii contractuali cu care SALT BANK colaboreaza pentru oferirea anumitor servicii ce implica procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, sunt situati in afara Spatiunlui Economic European, ne asiguram ca respectam cerintele legale aplicabile.

  In acest sens, contractele incheiate cu acesti parteneri contin Clauze model UE sau Clauze contractuale standard aplicabile prelucrarilor de date sau ne asiguram ca exista decizii de adecvare emise de Comisia Europeana prin intermediul carora se stabileste ca este asigurat un nivel de protectie adecvat pentru tarile din afara SEE


  Durata prelucrarii

  Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfasoara in scopurile pentru care au fost colectate pe toata durata indeplinirii serviciilor bancare. Dupa expirarea perioadei legale de arhivare prevazuta de legislatia in vigoare, datele vor fi sterse sau anonimizate ireversibil.  

  Exista reglementate perioade de stocare a datelor dupa cum urmeaza: 

  „Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioad de 6 luni”. Mai multe detalii cu privire la legalitatea prelucrarii datelor in sistemul Biroului de Credit, precum si Informarea privind prelucrarea datelor la Biroul de credit le regasiti la adresa: Cadrul Legal (birouldecredit.ro )


  Securitatea prelucrarii datelor

  SALT BANK garanteaza ca au fost implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea securitatii datelor cu caracter personal prelucrate.

  SALT BANK are elaborate si implementate politici si proceduri de securitate a datelor, privind asigurarea drepturilor persoanelor vizate, de control al accesului la date, de retentie/arhivare a datelor, de cookies, precum si de back-up (pentru a putea asigura disponibilitatea si integritatea datelor), detine si utilizeaza solutii de prevenire a pierderilor sau furturilor de date,, solutii de criptare, parolare si pseudonimizare, mecanisme de log-uri, foloseste solutii antivirus, firewall-uri si de accesare securizata a aplicatiilor bancii prin comunicatii criptate si VPN.

  SALT BANK are adoptate proceduri dedicate managementului eventualelor brese de securitate aparute in urma utilizarii neadecvate sistemelor bancii de catre utilizatorii acestora.


  Drepturile persoanelor vizate

  Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind datele prelucrate si activitatile de prelucrare efectuate de SALT BANK.

  Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea SALT BANK cu privire la datele cu caracter personal prelucrate precum si detalii cu privire la activitstile de prelucrare.

  Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre SALT BANK a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete.

  Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”), respectiv dreptul de a solicita stergerea datelor in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege. In cazul in care stergerea ar duce la functionarea incorecta a sistemelor bancii, informatiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca anonimizarea ireversibila sa fie utilizata si in cazul in care datele sunt utilizate in scopuri statistice. 

  Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile legale.

  Dreptul la portabilitatea datelor, si anume:

  Dreptul la opozitie, respectiv dreptul de a se opune activitatilor de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor de profilare.

  Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii bazate exclusiv pe rezultatele unor activitati de prelucrare automate si de a solicita analiza individuala efectuata de catre un angajat al bancii.

  Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente in masura in care considerati necesar ca solicitarile adresate SALT BANK nu au fost solutionate conform legislatiei aplicabile procesarilor de date cu caracter personal.

  Drepturile persoanelor vizate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor al SALT BANK, la adresa sediului central din Bdul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 6, sector 2, 020335, Bucuresti, cu mentiunea „In atentia Responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau prin email, la adresa: dpo@salt.bank .