• Care Center
 • Cont si Card
 • Economisfera
 • Despre Economisfera
 • Spaces
 • Depozite
 • Founders
 • Despre Salt
 • Raportari FATCA si CRS
 • Prevenirea Spalarii Banilor
 • Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar
 • Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
 • Relații Investitori
 • Privacy Hub
 • Politici

  Politica de prognoze și cea de dividend

  Politica cu privire la prognoze:

  Atât în cadrul elaborării strategiei de afaceri cât și în procesul de planificare financiară, Salt Bank se bazează pe ipoteze de buget care pot include: date privind condițiile macroeconomice, previziuni și estimări, obiectivele strategice principale ale Băncii pentru perioada următoare (ipoteze de afaceri), proiecte de business, modele de vânzări, finanțare etc.

  Aceste date sunt obținute pe baza informațiilor pe care banca le deține sau le analizează intern, din surse publice și, ori de câte ori este necesar, procurate de la consultanți de renume specializați în furnizarea de astfel de informații.

  Ipotezele de buget și interpretarea lor nu sunt publicate. Banca a dezvoltat și aplică o procedură amplă de elaborare și monitorizare a bugetului băncii care include fluxurile interne de lucru și responsabilitățile fiecărei structuri organizatorice a băncii.

  Bugetul la nivel individual și colectiv este aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legii.

  În mod constant, Salt Bank își ajustează activitatea în funcție de realitățile economico-juridice în care își desfășoară activitatea, astfel încât să aplice oportunitățile de pe piață, să răspundă cât mai bine situațiilor cu care se confruntă, păstrând, în același timp caracterul organic, prudent și sustenabil al dezvoltării sale.

  Politică de dividend:

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 rep privind societățile și cu cele ale Actului Constitutiv al Salt Bank, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este cea care, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, decide eventuala distribuire a dividendelor, în cazurile în care această distribuire este permisă de lege.

  Pentru următoarele 12 luni nu este previzibilă o eventuală distribuire de dividende, având în vedere angajamentele prezente ale băncii, precum cel față de European Investment Fund în cadrul programului EREM Cooperative Banks & Smaller Institutions (CBSI), precum și faptul că banca recuperează treptat o pierdere istorică generată înainte de anul 2015.